joomla social media module
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Krótkie podsumowanie:

Projekt PIERWSZA POMOC – BEZPŁATNY PUNKT KONSULTACYJNY. ZAREAGUJ ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO. projekt wspierający zadanie publiczne Samorządu Województwa Mazowieckiego, realizowany w terminie w okresie od 01.08.2016 do 30.11.2016. Zorganizowaliśmy konsultacje indywidualne, ale również spotkania grupowe z nauczycielami, rodzicami, specjalistami  z woj. Mazowieckiego, w tym interwencje w placówkach edukacyjnych.

W tym:

15 godzin spotkań otwartych/interwencji psychologicznych dla rodziców, nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi, z zaburzeniami rozwojowymi, psychicznymi.

11 godzin spotkań otwartych/interwencji społeczno-prawnych

4 godziny spotkań otwartych/interwencji pedagogicznych

45 godzin konsultacji psychologicznych

26 godzin konsultacji pedagogicznych z elementami społeczno-prawnymi

19 godzin konsultacji społeczno-prawnych

Wydrukowaliśmy 2 000 sztuk ulotek, które były kolportowane podczas konsultacji indywidualnych i grupowych, w miejscach przyjaznych autystom - miejscach publicznych: szkołach, poradniach, sklepach, galeriach, restauracjach.

Zachęcamy dozapoznania się z poniższą relacją z realizacji projektu.

 

Szczegółowe działania punktu konsultacyjnego: kierowanie do odpowiednich placówek w celu ubiegania się o wczesne wspomaganie rozwoju, pomoc społeczną i świadczenia socjalne, egzekwowanie praw dzieci niepełnosprawnych w szkołach, przedszkolach. Dostępnych metodach pracy i sprzętu do rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych w tym z zaburzeniami rozwojowymi, terapiach oraz miejscach ich świadczenia. 
Wcześnie rozpoczęta terapia przynosi lepsze efekty, dlatego należy zareagować jak najszybciej. 

Istnieje również możliwość interwencji w placówce edukacyjnej, dzięki mobilnemu punktowi konsultacyjnemu. W ramach tego oferujemy: przeszkolenie rady pedagogicznej, zorganizowanie spotkania z rodzicami, nauczycielami lub uczniami na temat osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Działania skierowane są do mieszkańców województwa mazowieckiego.

M.N.

punkt konsultacyjny

 

Punkt konsultacyjny jest wsparciem dla rodziców, nauczycieli i terapeutów w codziennym  procesie wychowawczym oraz edukacyjno-terapeutycznym.

Rodzicu! Przyjdź do nas, jeśli:

 • coś niepokoi Cię w rozwoju Twojego dziecka,
 • występują  u Twojego dziecka problemy z mową, komunikacją, z zachowaniem  czy samoobsługą,
 • dziecko ma trudności w grupie rówieśniczej,
 • chcesz uzyskać szczegółowych informacje na dany temat.

Konsultacje mają na celu:

 • Wstępne zdiagnozowanie problemów dziecka – „Czy moje dziecko rozwija się prawidłowo?”.
 •  Wyposażenie rodziców w  wiedzę psychologiczną, pedagogiczną  oraz socjalno-prawną (działalność informacyjna i edukacyjna).
 • Zwiększenie   kompetencji   wychowawczych, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych (udzielenie porad, wsparcia dla osób  korzystających z konsultacji).
 • Udzielenie informacji, odpowiadamy na pytania, m.in.:
  • Jeśli moje dziecko posiada pewne deficyty, jak mogę mu pomóc?
  •  Jaka terapia będzie dla niego najlepsza?
  • Jakie metody pracy mogę wykorzystać?
  • Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dziecka?
  • Czym jest terapia behawioralna?
  • Co to jest  TUS?
  • Czym jest komunikacja alternatywna?
  • Czy moje dziecko poradzi sobie w grupie integracyjnej?
  • Moje dziecko jeszcze nie mówi. Co mogę zrobić żeby wspomóc jego rozwój mowy i komunikacji?
  • Jak wspomagać rozwój motoryczny mojego dziecka?
  • Jak przeprowadzić trening jedzenia?
  • Jak przeprowadzić trening czystości?
  • Jak nauczyć dziecko realizowania czynności higienicznych?
  • Jak nauczyć dziecko spędzania czasu wolnego?
  • Co powinien zawierać IPET? Na co rodzice powinni zwrócić szczególną uwagę? Jak napisać dobry IPET?
  • Jak napisać dobry program terapeutyczny?
  • Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?
  • Co daje Orzeczenie o Niepełnosprawności?
  • Co daje  Orzeczenie o kształceniu specjalnym?

logo

 

Najczęstsze pytania i odpowiedzi:

Czym jest Trening Umiejętności Społecznych? Dla kogo jest przeznaczony?

Trening umiejętności społecznych (TUS) jest idealnym rozwiązaniem dla dzieci, które poprzez swoje zachowanie odróżniają się w pewien sposób od  swoich rówieśników, co uwidacznia się na tle grupy. Takie dziecko może stać z boku, pełnić role obserwatora lub też zachowywać się w sposób nieakceptowany społecznie, łamiąc przyjęte normy  i zasady. Jego działania doprowadzają do przypięcia mu łatki „niegrzeczne dziecko”.  W pierwszym i drugim przypadku takie dzieci cierpią i tracą wiele wartościowych, ale także i przyjemnych doświadczeń.

            Jeśli Twoje dziecko jest nieśmiałe, wycofane lub jeśli brakuje mu pewnych umiejętności potrzebnych do satysfakcjonującego funkcjonowania społecznego - zajęcie TUS są dla niego idealnym rozwiązaniem.  TUS to nauka poprzez działanie. Uczestnik poprzez „przepracowanie” pewnych, zaplanowanych przez terapeutę,  sytuacji społecznych nabywa wiedzę oraz umiejętności jak należy zachować się w danej sytuacji  - co jest oczekiwane, a co niedozwolone, co wypada, co należy powiedzieć i jak się zachować. Założenie jest takie, że dziecko po opanowaniu pewnych wiadomości i umiejętności, będzie zdobytą wiedzę wykorzystywać w codziennym funkcjonowaniu. A więc - ulegnie poprawie jego zachowanie, co przełoży się na poprawę jego kontaktów społecznych z innymi ludźmi. Bardzo ważnym atutem zajęć jest to, że   uwzględniają one najważniejsze potrzeby dzieci -  ruchu i zabawy.

Czego uczy TUS?

Dzieci uczestniczące w Treningu Umiejętności Społecznych mają okazje:

 • poznać różne formy  spędzania czasu wolnego, które są akceptowane społecznie  -  gry, zabawy, sport, prace plastyczne, techniczne, kulinarne, przyrodnicze czas spędzony na świeżym powietrzu. Podczas takich zajęć dzieci doświadczają pozytywnych doświadczeń, co powoduje, że chętnie do  nich wracają;
 • doświadczać, że warto przestrzegać norm społecznych obowiązujących w grupie oraz w miejscach publicznych. Dziecko dowiaduje się - co mu wolno, a czego nie. Doświadcza konsekwencji swoich działaniach, zarówno tych pozytywnych  jak i negatywnych,  przez co nabywa cenne doświadczenie, które może wykorzystać w przyszłości.
 • czerpać przyjemność we wspólnie spędzonego  czasu, z faktu bycia członkiem grupy oraz z posiadania kolegów, przyjaciół;
 • poznać i przećwiczyć  prawidłowych wzorców zachowań wobec innych;
 • doświadczyć rozbudzania zainteresowania życiem społecznym;
 • nabyć umiejętności niezbędne do nawiązywania i podtrzymywania kontrowersji;
 • nauczyć się odmawiać i bycia asertywnym;
 • doświadczać sytuacji, które przyczyniają się do kształtowania odporności emocjonalnej,  a także identyfikowania i kontroli nad przeżywanymi emocjami;
 • uczyć się radzenia sobie ze  stresem, rywalizacją.
 • Podczas zajęć dzieci mają okazję nabyć wiele innych ważnych umiejętności – m.in. cierpliwego czekania na swoją kolej, przestrzegania reguł zabaw i gier, pilnowania swojej kolejki, radzenie sobie z porażką.
 • Dzieci uczestniczące w zajęciach doświadczają podwyższenia swojej  samooceny  poprzez fakt  bycia ważnym członkiem grupy oraz poczucie bycia „dobrym” w swojej dziedzinie.
 • Dzięki behawioralnemu podejściu naszych terapeutów, zajęcia TUS przyczyniają się do  wyhamowanie zachowań stereotypowych, wygaszania zachowań niepożądanych. 

Czy komunikacja alternatywna PECS jest dla mojego dziecka?

Komunikacja alternatywna PECS umożliwia aktywną  i satysfakcjonującą komunikację z dzieckiem. Wspomaga także  rozwój mowy, ułatwia rozumienie mowy ludzkiej.

System PECS jest dla Twojego dziecka, jeśli spełnia chociaż jeden z poniższych punktów:

 • Dziecko ma trudności z wyrażaniem swoich potrzeb.
 • Komunikaty Twojego dziecka są mało zrozumiałe,  niezrozumiałe dla obcych.
 • Problemy komunikacyjne dziecka są powodem jego frustracji i złości.
 • Dziecko nie inicjuje komunikacji.

Dzięki sprawnej komunikacji PECS świat stanie się dla Twojego dziecka bardziej przyjazny, spokojniejszy, bardziej przewidywalny, a więc bezpieczny. System PECS to komunikacja, która jest natychmiast użyteczna. Dzięki temu dziecko stanie się samodzielniejsze, poczuje sprawstwo, możliwość wpływu na swoje życie. Wiele zachowań trudnych zaniknie.

Moje dziecko jeszcze nie mówi. Co mogę zrobić żeby wspomóc jego rozwój mowy i komunikacji?

Jeśli Twoje dziecko ma opóźniony rozwój mowy, pamiętaj:

 • Nigdy nie zgaduj na co dziecko ma ochotę oraz nie wyręczaj dziecka w komunikowaniu swoich potrzeb. Nawet jeśli dobrze wiesz czego Twoje dziecko potrzebuje, zaczekaj aż Ci o tym  powie. Ucz swoje dziecko, że warto komunikować się, a  mowa werbalna jest w tym dużym ułatwieniem. 

Nie  dawaj dziecku tego czego chce, jeśli o to nie poprosi!  

 • Wymagaj od dziecka nazywanie przedmiotów i aktywności  - nawet poprzez wypowiadanie jednej samogłoski lub  pierwszej sylaby ( np. daj - „a”  lub „da”, bańki - „ba”, picie -„ pi”).

Wymagania dostosowuj do aktualnych umiejętności dziecka. Stopniowo zwiększaj oczekiwania wobec dziecka.

 • Dziecko będzie prosiło o przedmioty lub aktywności, które są dla niego atrakcyjne! Jeśli chcesz poprawić komunikacje z Twoim dzieckiem, bazuj na jego motywacji.
 • Chwal i nagradzaj dziecko za komunikowanie się z innymi oraz za swobodne wypowiadanie się.
 • Stwarzaj sytuacje, które wspomagają rozwój komunikacji i mowy czynnej. Umieść atrakcyjne dla dziecka przedmioty w miejscu dla niego niedostępnym, tak aby musiało o nie poprosićJ
 • Baw się z dzieckiem w naśladowanie odgłosów przyrody.
 • Pamiętaj, że  ważniejsza od mowy werbalnej jest sprawna komunikacja z dzieckiem!
 • Skonsultuj ze specjalistą wprowadzenie dziecku komunikacji alternatywnej.

Czy moje niepełnosprawne dziecko poradzi sobie w grupie integracyjnej?

Terapeuta może pomóc rodzicowi w podjęciu decyzji odnoście uczęszczania dziecka do grupy integracyjnej.

Przy podjęciu decyzji należy uwzględnić:

 • Samodzielność dziecka –  np. w łazience, szatni, podczas posiłku.

Czy dziecko potrzebuje dużego wsparcia osoby dorosłej podczas realizacji codziennych obowiązków?

Czy jest uzależnione od podpowiedzi słownych lub motorycznych?

 • Jakie jest tempo pracy dziecka? Czy dziecko potrzebuje wydłużonego czasu na wykonywanie pewnych czynności?
 • Czy u dziecka występują  bardzo nasilone zachowania trudne? Jeśli tak to ze względu na ilość dzieci w grupie oraz warunki  fizyczne nie ma możliwości na przepracowanie pewnych sytuacji.
 • Czy dziecko naśladuje inne dzieci? Jeśli nie – to nie będzie się tez od nich uczyć.
 • Radzenie sobie w głośnym miejscu, z dużą ilością bodźców rozpraszających. Czy dziecko posada zaburzenia przetwarzani bodźców sensorycznych?
 • Jakie są możliwości intelektualne mojego dziecka? Czy poziom zajęć edukacyjnych w grupie nie będzie dla niego zbyt wysoki?

Kilka słów o tym co to jest subkonto 1% i jak je założyć?

Subkonto jest to rodzaj konta zakładanego choremu w fundacji. Na tym subkoncie gromadzone są środki, które później można przeznaczyć na cele związane z poprawą bytu podopiecznego, jego leczeniem i rehabilitacją.
Aby założyć subkonto w fundacji trzeba przede wszystkim wybrać, w jakiej to ma być fundacji. W Polsce zarejestrowanych jest ponad 12 tysięcy fundacji. Na co należy zwrócić uwagę i czym się kierować przy wyborze fundacji?
Kryteria wyboru fundacji.
1. Czy fundacja pobiera prowizję za prowadzenie subkonta? Są takie, w których założenie i prowadzenie konta jest bezpłatne, ale są i takie, które pobierają za to odpłatność, najczęściej jako procent od zgromadzonych środków.
2. Gdzie znajduje się siedziba fundacji? Jeśli jest to fundacja działająca w naszym regionie, a jeszcze lepiej w mieście, pozwoli nam to (już, jako członkom) na uczestnictwo (najczęściej bezpłatne) w różnych warsztatach, spotkaniach itp.
3. Jaka jest wielkość fundacji? Generalnie im większa fundacja, tym dysponuje większą ilością zasobów majątkowych, za które jest w stanie organizować spotkania, szkolenia, zajęcia z rehabilitantami, turnusy, czy dofinansowanie do zabiegów itp.
4. Czy fundacja jest organizacją pożytku publicznego i umożliwia pozyskiwanie 1% (dalej szczegółowy opis).
Jak się zapisać?
Jeśli mamy już wybraną fundację to należy przeczytać, w jaki sposób można się do niej zapisać. Najczęściej odbywa się to na zasadzie wysłania do fundacji (pocztą) formularza zgłoszeniowego/ prośby o założenie konta. Konieczne jest przedstawienie m.in. orzeczenia o niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskiego potwierdzające chorobę dziecka (np wynik badana cytogenetycznego), zaświadczenie o zarobkach (w większości fundacji wystarczy oświadczenie rodziców, opiekunów), zdjęcie dziecka. Po dopełnieniu formalności fundacja przysyła do Rodziców lub prawnych opiekunów do podpisania porozumienie ze wskazaniem zasad funkcjonownia fundacji, zbierania środków na lecznie i rehabilitację, czy zasad ich refinansowania.
W jaki sposób gromadzimy pieniądze?
Przede wszystkim apele. Apel napisany przez rodziców, zatwierdzony przez fundację.
Jest to prośba rodziców, albo prośba fundacji w imieniu rodziców o wpłaty na konto. W takim apelu powinien znaleźć sie opis sytuacji materialnej, opis choroby dziecka, procesu leczenia itp, na co zbierane są pieniądze oraz prośba o wpłaty na konto w fundacji. Należy pamiętać, że nie wolno umieszczać apelów w gazecie. Apel taki może umieścić tylko fundacja. Wynika to z przepisów MSWiA, które mówią, iż apele do bliżej nieokreślonych darczyńców może wysyłać / umieszczać tylko fundacja.
Drugim sposobem pozyskiwania środków są wpłaty z tytułu tzw. 1%. Osoby składające swoje zeznanie podatkowe (PIT) mogą przekazać 1% podatku na wskazany przez siebie cel/ instytucję pożytku publicznego. W tym przypadkiu ważne jest, aby dotrzeć do darczyńców i wskazać im w jaki sposób można przekazać1% swojego podatku dla naszego dziecka. Fudnacje mogą w tym zakresie wymagać określonego opisu w celu identyfikacji subkonta podopiecznego.
W jaki sposób odbywa się refundacja?
Refundacja odbywa się na podstawie przedstawionych rachunków i faktur. Co oznacza, że najpierw musi zostać poniesiony wydatek, za który otrzymujemy rachunek/ fakturę wystawiona na fundację (ważne!). tzn. że fundacja musi widnieć, jako nabywca. Rachunki muszą być dodatkowo opisane, dla kogo i w jakim celu został poniesiony zakup. Może być potrzebne dodatkowo zaświadczenie od lekarza o celowości kupienia wybranej rzeczy. Tak przygotowane dokumenty wysyła się do fundacji. Zatwierdzona kwota refundacji zostaje przelana na konto rodziców wskazane podczas zgłoszenia.
Najczęściej refundowane są konieczne sprzęty medyczne, rehabilitacyjne wizyty u lekarzy i specjalistów, rehabilitacja, turnusy, leki, pomoce naukowe.

 

logo

 

Podajemy kilka przydatnych linków

IPET, nauczyciel wspomagający
http://www.wszystkojasne.waw.pl/2484-2/
Wzory pism
http://www.wszystkojasne.waw.pl/wzory-wnioskow-pobrania/
Trudne pytania
http://www.wszystkojasne.waw.pl/informator-dla-rodzicow/

 

logo

Kolejne spotkanie już niebawem. Zapraszamy.

file page1

logo

 

Korzystając z doświadczeń Klubu rodzica, dziąłającego przy fundacji, zapraszmy do lektury i stosowania.

 

Zdrowy egoizm…

Na ostatnim spotkaniu klubu rodzica z doradcą zawodowym, uczyliśmy się jak zarządzać czasem, aby chociaż odrobinę wygospodarować go TYLKO dla siebie. Jest bardzo ważne dla każdego z nas, gdyż od tego zależy szczęście nas samych i naszych rodzin- bo szczęśliwi rodzice/dziadkowie, to szczęśliwe dzieci.
Poniżej zamieszczam tabelkę, którą uzupełnialiśmy na zajęciach. Zaznaczcie na niej czas, który poświęcacie na obowiązki czyli wszystko co MUSICIE zrobić), czas, który spędzacie z rodzina i czas, który macie TYLKO dla siebie, bez słuchania za plecami, wołającej rodziny i bez wyrzutów sumienia, czas tylko na swoja przyjemność...
Jeśli podobnie jak u mnie i innych obecnych na spotkaniu osób wyszło Wam, że czasu dla siebie raczej nie macie, to myślę, że powinniście przyjść na kolejne spotkanie z doradcą zawodowym. Musimy nauczyć się, że nasze potrzeby też są ważne i że świat się nie zawali jeśli czasem odpuścimy i pozwolimy sobie na odrobinę zdrowego egoizmu :)

K.P.tabela

 logo

 

Zapraszamy na BEZPŁATNE KONSULTACJE

- Psychologiczne i Pedagogiczne

Skierowane do rodziców zaniepokojonych rozwojem swojego dziecka oraz nauczycieli, którzy pracują z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi z terenu województwa mazowieckiego.

Konsultacje odbędą się 19.11.16 r. w Fundacji Żółty Latawiec, ul. Warszawska 133, Siedlce.

Ilość miejsc ograniczona. Zapisy pod numerem: 792 977 477

Porad udzielą:
- psycholog/terapeuta integracji sensorycznej
- pedagog specjalny

Działania wpisują się w Projekt: "Pierwsza pomoc – bezpłatny punkt konsultacyjny. Zareaguj zanim będzie za późno", współfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

 

efekt końcowy

 

logo

 Tak było...file page1

 Tak było15000655 1368544343178524 7821644508447350756 o

logo

Kto powiedział, że spotkanie z psychologiem odbywa się w stosunku 1 : 1 w ciemnym pokoju i paczką chusteczek...

"zaskakujące, pracowite, inspirujące, twórcze..., takie było dzisiejsze spotkanie Wyjatkowych Rodzicow... smakowałyśmy, wąchałyśmy, mieszałyśmy, obserwowałyśmy, zagniatałysmy, wycinałyśmy... a przede wszystkim miło spędziłyśmy czas..." mówią rodzice.

Spotkanie - 25.11.16, 29.11.16.

 

15284911 1899332260294879 5086127342573043480 n

15181438 1899332243628214 5800342791075171975 n

15284190 1899332383628200 374140518615209030 n

15284195 1899332370294868 5044475907976635803 n

pasek

 logo

Częste spotkania i konsultacje z rodzicami, nauczycielami, opiekunami dzieci z zaburzeniami rozwojowymi zaowocowały powstaniem kilku mamy nadzieję przydatnych ściągawek i informacji ujętych w poniższych ulotkach. Zachęcamy do korzystania.

Ulotka DL strona 2

Ulotka DL strona 1

 15193627 1387525857947039 4100944215034665994 n kopia

15267720 1387525861280372 5965511944540609384 n

pitaxpl

Najbliższe wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Uczę przez zabawę

Warsztaty garncarskie

Warsztaty garncarskie

Praca z gliną bardzo dobrze wpływa na harmonijny rozwój . Wycisza, uczy całkowitej koncentracji na przedmiocie działania, cierpliwości, odwraca uwagę od zmartwień i dziecięcych niepowodzeń. Dotykanie, ugniatanie i wałkowanie gliny...

Młodzi artyści stworzyli wycinanki ludowe.

Młodzi artyści stworzyli wycinanki ludowe.

Uczę przez zabawę. Młodzi artyści stworzyli wycinanki ludowe.A dzięki temu:-poznali jedną z tradycji ludowych, jaką jest wycinanka z papieru,-poznali różne rodzaje wycinanek z papieru,-rozwijali wyobraźnię twórczą, wrażliwość estetyczną,-kształtowali koordynację wzrokowo-ruchową,-doskonalili...

Na ludowo

Na ludowo

Uczę przez zabawę - na ludowoOzdoby z opłatka, to bożonarodzeniowa tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie. Ozdoby miały przynosić domowi dobrobyt i szczęście. Nam ich wykonanie dało wiele radości. Tym...

Uczę prze zabawę – złość !

Uczę prze zabawę – złość !

Złości nie da się uniknąć. Możemy jednak mieć ją pod kontrolą... Dziecko wyraża złość, gdy np. ktoś przerywa mu zabawę, nie pozwala wykonać określonej czynności, odbiera przedmioty, słodycze. Czasami złość...

Uczę przez zabawę - Warsztaty Wielkanocne na Ludowo

Uczę przez zabawę - Warsztaty Wielkanocne na Ludowo

Zdobiliśmy pisanki staropolskimi technikami, w tym techniką batikową, kto wie, na czy polega? Dzieci wiedzą i powiedzą :) Pokrótce - nakłada się na jajko warstwy wosku, a następnie zanurza się...

Pomoce pudełkowe

Pomoce pudełkowe

Dziecko uczy się poznając, poznaje - ucząc się. Doznając uczuć, wrażeń i dostrzegając otaczający je świat, tworzy jego obraz. Celem zajęć jest wielozmysłowe uczenia dziecka poprzez równoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych,...

Terapia ręki

Terapia ręki

Uczę przez zabawę – terapia ręki Dzięki naszym dłoniom dotykamy, odczuwamy, dłonie umożliwiają nam wszechstronny rozwój oraz nabywanie różnorodnych umiejętności. Praca nad sprawnością ręki odbywa się stopniowo, początkowo dążymy do...

Dogoterapia

Dogoterapia

DOGOTERAPIA Jest metodą wzmacniającą efektywność rehabilitacji, w której motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies.

Z podróży żółtego latawca

Wizyta przedszkolaków z Niepublicznego Przedszkola

Wizyta przedszkolaków z Niepublicznego Przedszkola

Z podróży Żółtego Latawca …Wizyta przedszkolaków z Niepublicznego Przedszkola Żółty Latawiec w Restauracji Kochanówka16 września, dzień obudziło piękne słońce. Dobra pogoda na wycieczkę.Na co dzisiaj macie ochotę? - pyta Pani...

Dobry sposób na spędzenie soboty

Dobry sposób na spędzenie soboty

Z podróży Żółtego LatawcaDobry sposób na spędzenie soboty :)Szkolenie dla nauczycieli w Łukowie - z wczesnych oznak autyzmu.Prowadzący: Dariusz Sienkiewicz - logopeda, terapeuta zaburzeń komunikacji językowej, kierownik zespołu diagnostyczno-terapeutycznego w...

Biegnie Mikołaj

Biegnie Mikołaj

Z podróży Żółtego LatawcaBiegnie Mikołaj,Przemierza trasę,Po Parku Miejskim,Zbierając kasę … :)I My tam byliśmy …Miasteczko pełne Mikołajów i Śnieżynek „III Charytatywny Bieg Mikołaje Wieczorową Porą”Park Miejski w Łukowie – 6.12.15M.N.photo...

Oto, co przyleciało z Wrocławia

Oto, co przyleciało z Wrocławia

Z podróży Żółtego Latawca …Oto, co przyleciało z Wrocławia :)Biegacze Pomagacze na mecie: 33 Wrocław Maraton - 13.09.2015 r. Życie goni nas, więc uciekamy :). Biegiem po lepsze życie. Dziękujemy...

Szkolenie w Przedszkolu Integracyjnym Nr1 w Łukowie

Szkolenie w Przedszkolu Integracyjnym Nr1 w Łukowie

Kto się nie rozwija ten się cofa.... Poprzez zabawę uczymy dzieci, ale my też wciąż się uczymy...chętna do rozwoju cześć kadry naszego przedszkola uczestniczyła w szkoleniu zgłębiając temat "Edukacji i...

Wycieczka do Magicznych Ogrodów

Wycieczka do Magicznych Ogrodów

Dzięki środkom z kiermaszu bożonarodzeniowego, mogliśmy dofinansować wyjazd podopiecznych Fundacji do Magiczne Ogrody. Mikołaj do grzecznych dzieci, przychodzi częściej niż raz do roku :)

Wizyta w Kinie Helios

Wizyta w Kinie Helios

Kino i zabawa, to super sprawa. Dzieci tańczą i śpiewają.

Biegam Pomagam!

Biegam Pomagam!

Biegam Pomagam !10 Bieg Policz się z cukrzycą, w ramach WOŚP za nami. W Warszawie nie zabrakło Biegaczy Pamagaczy. Każdy podczas biegu niesie ze sobą różne intencję, biegnie dla siebie,...

Dane adresowe

Fundacja "Żółty Latawiec"
ul. Henryka Sienkiewicza 52A
08-110 Siedlce

Kontakt

Tel: 792 977 477
fundacja@zoltylatawiec.pl

Mapa dojazdu